Menu

verkrijgen van informatie

De invoering van de wet op de privacy legt het geven van informatie door de gemeentelijke overheid aan strikte banden. Even een adres opvragen of een datum te weten komen kan niet meer. Enkel in de vorm van een attest of uittreksel uit de registers en omwille van een wettelijk toegelaten reden is dit nog mogelijk.

Volgende vier situaties met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen zich voordoen:

  • aan de persoon zelf: je hoeft niet te verantwoorden waarvoor je het nodig hebt, wel dien je je identiteit te bewijzen
  • aan derden: dit dient schriftelijk en wettelijk gemotiveerd aangevraagd te worden
  • afgifte van personenlijsten aan derden: het is wettelijk bepaald welke instanties om welke reden lijsten kunnen opvragen , commerciële doeleinden bijvoorbeeld worden altijd geweigerd
  • verstrekken van statistische gegevens: dit moet je eveneens schriftelijk aanvragen met toelichting waarvoor de gegevens zullen gebruikt worden

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be