Menu

verkiezingen

De dienst burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. In België is er stemplicht. Dat betekent dat iedere Belg die in een Belgische gemeente is ingeschreven en minimum 18 jaar is op de datum van de verkiezingen, moet gaan stemmen. Voor Europese verkiezingen kunnen ook Europese niet-Belgen gaan stemmen, op voorwaarde dat ze zich op voorhand laten registreren.

Als je niet kan deelnemen aan de verkiezingen, dien je dit te bewijzen met een attest:

 • medische redenen: een doktersattest
 • beroeps- of dienstredenen: een attest van de werkgever
 • als je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent (of gezinslid): een attest van de burgemeester
 • omwille van studieredenen: een attest van de onderwijsinstelling
 • wegens je geloofsovertuiging: een attest afgegeven door de religieuze overheid
 • een tijdelijk verblijf in het buitenland, om andere dan beroepsredenen (vakantie): een bewijsstuk waaruit blijkt dat je op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent.

In al deze gevallen heb je de keuze tussen:

 • je oproepingsbrief binnenbrengen samen met het afwezigheidsattest
 • of
 • bij volmacht aan een andere kiezer:
 • het volmachtformulier te verkrijgen op de dienst burgerzaken of downloadbaar van de website www.ibz.rrn.fgov.be (verkiezingen)
 • ingeval van tijdelijk verblijf in het buitenland (vakantie) is er nog een extra attest nodig nl. het attest van de burgemeester
 • kan je jouw tijdelijk verblijf in het buitenland niet bewijzen dan moet je een verklaring op erewoord invullen
 • mee te nemen naar het kiesbureau door de gemachtigde (= degene die de volmacht krijgt): het ingevuld en ondertekend volmachtformulier samen met het attest van de burgemeester en indien er geen bewijzen zijn ook de verklaring op erewoord; de oproepingskaart van de volmachtgever; de eigen oproepingskaart en uiteraard de eigen identiteitskaart.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be