Menu

Vacatures bij gemeente en OCMW Lummen

We zoeken gedreven kandidaten (m/v) voor volgende functies:

Gemeente Lummen: 

Begeleider bij de buitenschoolse kinderopvang 
Halftijds, contractueel, niveau C1-2 en D1-3, aanleg werfreserve
Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs richting kinderzorg of je bent in het bezit van een getuigschrift voor begeleider of diploma dat in aanmerking komt voor de functie van begeleider kinderopvang. 

Brutomaandloon: niveau D minimum: 909,17 EUR - maximum 1415,02 EUR, niveau C minimum: 926,26 EUR - maximum 1558,57 EUR (bedragen zonder haard- of standplaatstoelage).

Klik hier voor de functiebeschrijving 

Deskundige openbare veiligheid en patrimonium
Voltijds, contractueel, niveau B1-3, aanwerving voor bepaalde duur
Je hebt een adviserende taak inzake openbare veiligheid en je coördineert het technisch onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.  Je bent in het bezit van een diploma niveau bachelor of daarmee gelijkgesteld diploma.

Brutomaandloon: niveau B minimum: 2365,20 EUR - maximum 3985,29 EUR (bedragen zonder haard- of standplaatstoelage). 

Klik hier voor de functiebeschrijving

Onderhoudsmedewerker
Halftijds, contractueel, niveau E1-3, aanleg werfreserve
je bent gemotiveerd om te poetsen.

Brutomaandloon: niveau E minimum: 905,75 EUR – maximum 1131,33 EUR (bedragen zonder haard- of standplaatstoelage). 

Klik hier voor de functiebeschrijving  

OCMW Lummen:

Maatschappelijk assistent
Halftijds/voltijds, contractueel, niveau B1-3 en aanleg werfreserve
Je  bent houder van een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee gelijkgesteld, of houder van een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee gelijkgesteld, of een diploma van gegradueerde maatschappelijk werk. 

Brutomaandloon: niveau B1-B3 voltijds minimum: 2365,20 EUR – maximum 3985,29 EUR (bedragen zonder haard- of standplaatstoelage). 

Klik hier voor de functiebeschrijving  

Interesse?
Vacatures gemeente: Je sollicitatiebrief met cv en diploma of getuigschrift kan bezorgd worden aan het College van
burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 3560 Lummen. 

Vacature OCMW: Je sollicitatiebrief met cv en diploma kan bezorgd worden aan OCMW Lummen, t.a.v.
voorzitter Birgitt Carlier, Gemeenteplein 13 3560 Lummen.

De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:
a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
b) tegen ontvangstbewijs afgegeven door de personeelsdienst;
c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst (personeelsdienst@lummen.be). 

Uiterste datum voor het indienen van de vacatures is 18 april 2017.

Klik hier voor de publicatie van deze vacatures. 

Jobstudenten 

Ook voor deze zomer zijn we op zoek naar enkele jobstudenten. 
Klik hier voor het volledige overzicht 
 

Jobstudenten woonzorgcentrum Het Meerlehof

Ook voor deze zomer weer, gaat het woonzorgcentrum op zoek naar jobstudenten.
Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je hier.
  
 

Spontaan solliciteren

Wil je je kandidaat stellen voor toekomstige vacatures? Dat kan.

Bij het gemeentebestuur kan je spontaan solliciteren aan de hand van een motivatiebrief, een afschrift van je diploma en een curriculum vitae. Stuur je brief naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.

Bij het OCMW kan je spontaan solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen. Als er dan een functie vrijkomt die aansluit bij je interesses en/of diploma, zullen we je hiervan op de hoogte brengen. Het sollicitatieformulier bezorg je aan de personeelsdienst van het OCMW.

Contact

Voor meer vragen over de openstaande vacatures en spontane sollicitaties kan je terecht op:

Meer info
Personeelsdienst gemeente
Administratief centrum
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 430
E personeel@lummen.be

Personeelsdienst OCMW
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 390 435
Fax: 013 390 592
personeelocmw@lummen.be