Menu

tijdelijke afwezigheid

Het is nodig om een langdurige afwezigheid te melden aan het gemeentebestuur. Dit is belangrijk om onder meer een ambtshalve afschrijving te voorkomen. Ook in het kader van verkiezingen is het best dat je afwezigheid geregistreerd staat. Zo vermijd je onaangename problemen achteraf. Vergeet uiteraard je terugkeer niet te melden.

Voor Belgen
Belgen die maximaal één jaar afwezig zijn kunnen als tijdelijk afwezig beschouwd worden. Je dient dit te melden op de dienst burgerzaken. Dit geldt voor personen die tijdelijk zijn opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling, beroepsmilitairen, gedetineerden, ontwikkelingshelpers, studenten, diplomaten of toeristen. Ook je terugkeer best melden.

Voor niet-Belgen
Als je als vreemdeling wettelijk verblijft in België en langer dan drie maanden naar het buitenland wil, dien je dit te melden. Hiervan wordt melding gemaakt in het register. Je ontvangt dan een bijlage 18 waarmee je zonder problemen naar België terug kunt keren. Ook je terugkeer melden natuurlijk. De maximumduurtijd is één jaar, maar als je in het buitenland je legerdienst vervult kan de termijn verlengd worden. Dit moet je vooraf melden en er de nodige bewijzen van kunnen voorleggen.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be