Menu

Sociale huurwoningen voor senioren


Het OCMW bouwde samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 7 sociale huurwoningen voor senioren in de Helvetiastraat.

Als je één van deze woningen wil huren moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. 55 jaar zijn of ouder
2. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
3. Het netto belastbaar gezinsinkomen van het referentiejaar mag niet hoger zijn dan
€ 24.092 voor een alleenstaande
€ 26.111 voor een alleenstaande gehandicapte
€ 36.137 voor samenwonenden, vermeerderd met 2.020 EUR per persoon ten laste
4. Niet in het bezit zijn van een eigen woning of binnen het jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning bereid zijn de eigen woning te verkopen of voor minstens 9 jaar te verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor
5. Voldoen aan de voorwaarden van taalbereidheid en inburgeringsbereidheid
6. Gedurende de laatste 6 jaren minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van Lummen.

Wat moet je zeker meebrengen bij de inschrijving?
- belastingbrief inkomsten 2014– aanslagjaar 2015
- identiteitskaart

Omdat de toewijzing van de woningen chronologisch gebeurt, is het belangrijk dat bij koppels beide partners aanwezig zijn bij de inschrijving.

Voor de inschrijvingen doet het OCMW Lummen een beroep op de medewerkers van de dienst OCMW-woningen van OCMW Heusden-Zolder. De huurprijs wordt bepaald aan de hand van het inkomen.

Contact

Je kan je jezelf steeds laten inschrijven als kandidaat-huurder bij het OCMW van Heusden-Zolder, tijdens de wekelijkse zitdag in het bureel van serviceflats Carpe Diem, Hesdinstraat 5, 3550 Heusden-Zolder, elke dinsdag tussen 10 en 12 uur. Aangezien het op deze wekelijkse zitdag vrij druk kan zijn, kan je ook vooraf telefonisch een afspraak maken (011 / 45 61 50).

Voor bijkomende informatie (niet om jezelf te laten inschrijven!) kan je elke woensdag- en donderdagvoormiddag ook terecht op het OCMW van Lummen bij:

Elke Somers
Maatschappelijk assistente
Woonzorgcentrum Het Meerlehof
Wijngaardstraat 15
3560 Lummen
013 / 52 13 54