Menu

samenlevingsforum

Het Samenlevingsforum is een gemeentelijke adviesraad die de situatie wil bevorderen van alle personen die het moeilijk hebben in de samenleving (kansarmen, allochtonen, gehandicapten, vluchtelingen …). Het Samenlevingsforum vergadert in principe vier maal per jaar, uitgezonderd tijdens de maanden juli en augustus. Voor specifieke thema‘s worden er werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen vergaderen zo vaak als nodig en ontbinden zich automatisch na het voltooien van de opdracht. Drie vaste werkgroepen maken deel uit van het Samenlevingsforum: de werkgroep Kansarmoede, de werkgroep Gehandicapten, de werkgroep Gelijke Kansen.

Taken

  • relevante informatie betreffende de gemeente verzamelen en inventariseren
  • knelpunten en noden bespreken om samenlevingsbevorderende initiatieven uit te werken
  • overleg en samenwerking tussen de belanghebbende partners stimuleren
  • adviezen uitbrengen zowel op vraag als op eigen initiatief
  • activiteiten organiseren

Documenten

  • statuten
  • ledenlijst
  • lijst aangesloten verenigingen

Contact
Dienst Welzijn
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 390 585
welzijn@lummen.be