Menu

ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening verstrekt algemene stedenbouwkundige inlichtingen en behandelt aanvragen tot stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen. Hiernaast begeleidt de dienst de opmaak en de opvolging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – een langetermijnvisie op vlak van ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeente – en de opmaak van diverse planologische documenten.

Sinds 1 december 2008 is de gemeente Lummen ontvoogd op vlak van vergunningverlening. Concreet betekent dit dat het college van burgemeester en schepenen autonoom een beslissing kan nemen over alle vergunningsaanvragen (aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen) zonder voorafgaand advies te moeten vragen aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Wilt u uw persoonlijke kadastrale gegevens opvragen?
Dat kan op de site van de overheid.

U heeft enkel een kaartlezer en uw identiteitskaart nodig, of een token om aan te loggen. Indien u geen kaartlezer, noch een token heeft, kan u op de site een token aanvragen.

Medewerkers
Daisy Cox
Rita Keuppens
Carla Van Acker
Natascha Vanduren
Pieter Verbeemen
Lien Vandenbosch (diensthoofd)

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be