Menu

Reispas

Voor de meeste landen buiten Europa is een paspoort of reispas vereist. Als dat zo is geldt dit voor iedereen, ook voor de kinderen, ongeacht hun leeftijd. Soms is er ook een visum nodig.
Welke reisdocumenten er precies nodig zijn voor een bepaald land kan je hier nagaan: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten

Paspoort
Een paspoort (=reispas) voor volwassenen is zeven jaar geldig. Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) heeft het paspoort een geldigheidsduur van vijf jaar. Alle aanvragen moeten persoonlijk gebeuren aan het loket van de dienst burgerzaken.
Je mag het paspoort (=reispas) niet verwarren met de Kids-ID. De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar. Daarnaast is de Kids-ID ook een reisdocument om enkel binnen Europa rond te reizen. Buiten het Europees grondgebied heeft iedere reiziger - indien het land van bestemming dit eist- een paspoort nodig.
Je brengt mee:

  • één recente kleurenfoto van goede kwaliteit met egale witte achtergrond
  • je vorig paspoort (of een bewijs van verlies of diefstal)
  • contant geld of bankkaart
  • jouw foto wordt aan de balie ingescand en terug meegegeven
  • jouw vingerafdrukken worden gescand
  • jouw handtekening wordt eveneens gescand
  • van zodra het paspoort geleverd wordt bij het gemeentebestuur ontvang je een bericht in jouw mailbox.

De gewone procedure kost je 75 EUR (volwassenen) of 40 EUR (jonger dan 18) en duurt acht werkdagen.

De spoedprocedure kost je 250 EUR of 215 EUR en is in twee werkdagen rond.

Dikker paspoort: Als je heel veel reist naar verschillende bestemmingen waarvoor telkens weer een ander visum nodig is, kom je met je paspoort van 32 pagina's misschien niet lang genoeg toe. Dan kan je een dikker paspoort van 64 pagina‘s aanvragen. Dit kan enkel via de spoedprocedure.

Links

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be