OCMW-Secretaris

Nadine Dethier is de secretaris van het OCMW van Lummen. Ze heeft de leiding en coördinatie over alle diensten van het OCMW, en oefent, samen met het managementteam, een brugfunctie uit tussen de politieke organen en de ambtenaren. Zij legt verantwoording af aan de OCMW-Raad en de OCMW-Voorzitter.

Taken

De OCMW-Secretaris heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden:

  • Hoofd van het personeel van het OCMW
  • Bijwonen en notuleren van de vergaderingen van de OCMW-Raad
  • Interne controle op de werking van de verschillende diensten van het OCMW.
  • Briefwisseling
  • Betalingen na controle van de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven
  • Voorbereiding van de dossiers voor de OCMW-Raad
  • Verlenen van juridisch, beleidsmatig en bestuurskundig advies
  • Voorzitter van het managementteam.

Contact

Nadine Dethier
OCMW-Secretaris

Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel:  013 39 04 25
Fax: 013 39 05 92
secretariaatocmw@lummen.be