Menu

milieuvergunning

De Vlaamse Reglementering betreffende de milieuvergunningen (VLAREM) bepaalt wie een vergunning moet hebben en hoe de procedure verloopt. In de lijst van hinderlijke inrichtingen kan nagegaan worden welke vergunningsaanvraag van toepassing is (klasse-3 of melding, klasse-2, klasse-1). Een melding en een klasse-2 milieuvergunning vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Voor klasse-1 milieuvergunningen is de Bestendige Deputatie van de provincie bevoegd.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be