Menu

Gemeentelijke mantelzorgtoelage

Wat ?

Als blijk van erkenning en waardering voor de enorme inzet van de mantelzorgers, voorziet de gemeente Lummen een maandelijkse toelage. Als mantelzorger ontvang je, afhankelijk van categorie van zorgbehoevendheid van de zorgbehoevende, minimum 15 euro per maand en maximum 65 euro per maand.

Voor wie ?

De zorgbehoevende:
- is minstens 65 jaar
- heeft een mindervaliditeitsscore van minstens 9 punten, beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidcriteria van de FOD Sociale Zekerheid
- geniet van de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen (vroeger WIGW)
- is niet opgenomen in een woonzorgcentrum
- is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Lummen (minstens één maand voor de datum van aanvraag)
- kan zelf geen mantelzorgpremie ontvangen voor de verzorging van een andere zorgbehoevende

De mantelzorger:
- is familie tot en met de vierde graad of woont op de datum van aanvraag minstens één maand op hetzelfde adres als de zorgbehoevende
- is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Lummen (minstens één maand voor de datum van aanvraag)
- staat daadwerkelijk in voor de intensieve verzorging van de zorgbehoevende

Hoe werkt het ?

Bij de thuiszorgdienst van het OCMW kan je een aanvraag indienen voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage.

Bij deze aanvraag heb je volgende documenten nodig:
- attest van de FOD Sociale Zekerheid waar de mindervaliditeitsscore op staat
- attest van verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen

De maatschappelijk assistent van de thuiszorgdienst onderzoekt of de mantelzorger en de zorgbehoevende senior aan de voorwaarden voldoen en dient de aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Medewerkers

Diensthoofd
Els Clemens

Maatschappelijk assistent
Els Nijs

Administratief personeel
Rita Claes
Christel Ceunen
Helmi Knaepen

Contact

Thuiszorgdienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 530
Fax: 013 390 592
thuiszorgdienst@lummen.be

Spreekuren

SPREEKUREN

MAANDAG

09u00 - 12u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

WOENSDAG

09u00 - 12u00

DONDERDAG

09u00 - 12u00

VRIJDAG

09u00 - 12u00