Menu

stedenbouwkundige vergunningen

Veel mensen denken dat een stedenbouwkundige vergunning enkel verplicht is bij nieuwbouw of bij grote verbouwingswerken. Niets is minder waar. Ook voor zaken als het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, het afbreken van constructies, ontbossen en dergelijke meer, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het begrip ’bouwen‘ moet je dus zeer ruim opvatten. Welke formulieren moeten worden opgesteld, hangt af van het onderwerp van de aanvraag. Bovendien kan er in sommige gevallen sprake zijn van een melding of een vrijstelling. Je doet dus best eerst navraag bij de dienst ruimtelijke ordening.

Vooraleer je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indient, kan je best nagaan welke bestemmingsvoorschriften van toepassing zijn op het perceel waarop je wil bouwen of verbouwen. Deze voorschriften zijn richtlijnen over de wijze waarop er gebouwd mag worden.

Ook de eventuele verplichte medewerking van een architect, is wettelijk bepaald. Sommige kleinere werken zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect, terwijl voor bepaalde andere werken een architect verplicht is.

Op de VMM-website "Waterwegwijzer bouwen en verbouwen" vindt u een praktische gids voor architecten, bouwheren, aannemers, loodgieters, tuininrichters en particuliere bouwers en verbouwers die betrokken zijn bij de waterhuishouding in en rond een woning. Met de informatie kunt u een rationeel en duurzaam waterbeheer realiseren.

Wist u trouwens dat onze gemeente een subsidie geeft voor de plaatsing van een hemelwaterput? (Meer informatie vindt u onder subsidies milieubeleid)

Voorbeelddossiers

Het komt te vaak voor dat mensen problemen hebben met het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag waar ze de plannen zelf van mogen tekenen gezien men hiermee niet vertrouwd is. Deze problemen zorgen dan ook te vaak voor ongenoegen bij alle betrokkenen.

Om dit ongenoegen weg te kunnen werken heeft het gemeentebestuur van Lummen ervoor gekozen om u, de aanvrager van een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning, op een overzichtelijke en duidelijke manier een leidraad aan te bieden. Op deze manier hopen wij u beter bij te staan in de opmaak van uw aanvraag.

De voorbeelddossiers, alsook verdere informatie, kan u terugvinden via deze link.

Aparte documenten

Alle documenten die nodig zijn voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kan u ook apart downloaden. U kan ze terugvinden onder deze link.

Links

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be