Menu

Documenten bij bouwvergunningen

Op deze pagina kan u alle documenten terugvinden die u nodig hebt om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen. Documenten die niet altijd noodzakelijk zijn, staan apart vermeld.

Opgelet!
Voor bepaalde soorten dossiers zijn er voorbeeldossiers van toepassing waarin u buiten alle benodigde documenten ook voorbeeldplannen kan terugvinden. Voor meer informatie over voorbeelddossiers, klik hier.

Documenten bij een eenvoudige dossierstamenstelling 
Deze documenten moet u gebruiken als u bouwt en/of verbouwt en waar geen medewerking van een architect voor vereist is

Documenten bij een uitgebreide dossiersamenstelling
Deze documenten moet u gebruiken als u bouwt en/of verbouwt en waar wel medewerking van een architect voor vereist is

Documenten bij terreinaanlegwerken
Van toepassing bij ontbossing, kappen van bomen, aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, opslaan van voertuigen, opslaan van allerhande meteriaal, parkeren van voertuigen, plaatsen van verplaatsbare inrichtingen.

Documenten bij technische werken
Van toepassing bij het aanleggen of wijzigen van wegen, bouwen of verbouwen van bruggen ed., waterbouwkundige werken, ...

Documenten die niet altijd van toepassing zijn
Opgelet! U dient na te kijken of deze documenten al dan niet vereist zijn!

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be