Menu

Financiële hulpverlening

Hoe financiële hulp aanvragen?

Je meldt je aan bij de sociale dienst voor elke vorm van financiële hulp.

Na je aanvraag voert één van onze maatschappelijk assistenten een sociaal onderzoek uit. De resultaten van dit sociaal onderzoek worden in een sociaal verslag neergeschreven.

Bij je aanvraag dien je best volgende documenten mee te brengen:

- identiteitskaart
- aansluitingsbewijs van je ziekenfonds
- recente bewijzen van je inkomsten en uitgaven (bankuittreksels).

Hoe wordt je aanvraag behandeld?

Binnen de dertig dagen na je steunaanvraag legt de maatschappelijk assistent(e) het sociaal verslag voor aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert op de eerste en de derde donderdag van elke maand. Tijdens de vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt er door de leden van het comité een beslissing genomen omtrent je dossier.

Een week na de vergadering krijg je per brief de beslissing toegestuurd.

Als je niet akkoord bent met een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan je hiertegen in beroep gaan.

Wat doe je als je niet akkoord gaat met een beslissing van het OCMW?

Als je het niet eens bent met een raadsbeslissing kan je in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Je kan tevens in beroep gaan indien het OCMW binnen de 30 dagen na je steunaanvraag geen beslissing heeft genomen.

Je moet dan een brief richten aan de Arbeidsrechtbank met je motivatie waarom je niet akkoord gaat met de beslissing.

Binnen de 3 maanden nadat je de beslissing van het OCMW hebt ontvangen, stuur je deze brief aangetekend naar de Arbeidsrechtbank, Parklaan 25 bus 5, 3500 Hasselt.

Je mag jezelf verdedigen voor de Arbeidsrechtbank of je kan je ook laten verdedigen door een advocaat, een vertegenwoordiger van je ziekenfonds of vakbond of door een familielid.

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak