Menu

Machtiging praalwagens (carnavalwagens)

Praalwagens op de openbare weg

Het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (Belgisch Staatsblad 29 januari 2008) regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen onder meer de carnavalwagens.
Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technische reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder de volgende voorwaarden.

 • Slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie (op de weg er naartoe of op de terugweg) OF voor proefritten met het oog op die manifestatie.
 • Een maximale snelheid van 25 km/u. respecteren.
 • Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

Lummense machtiging praalwagens

Deze is nodig voor de volgende praalwagens.

 • Alle Lummense carnavalverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan de carnavalstoet van Lummen, georganiseerd door de Ridders van het Everzwijn Indien de praalwagen elders opgesteld staat, moet de vereniging eveneens beschikken over een machtiging van de gemeente van vertrek (standplaats).
 • Alle niet-Lummense carnavalverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan de carnavalstoet van Lummen Zij moeten eveneens beschikken over een machtiging van de gemeente van vertrek (standplaats).
 • Alle Lummense carnavalverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan een carnavalstoet in een andere gemeente Zij moeten eveneens beschikken over een machtiging van de gemeente waarin de stoet plaatsvindt. Het gemeentebestuur van Lummen kan zijn machtiging pas geven na voorlegging van de machtiging van de aankomstgemeente.

Aanvraag indienen

Per stoet waaraan men deelneemt, moet een aparte aanvraag ingediend worden.

Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraag / machtiging praalwagens. Lees zeker ook deze bijlage: bijlage bij aanvraag / machtiging praalwagens.

Elke aanvraag moet tijdig ingediend worden via de UiTbalie. Ze dient vergezeld te zijn van het volgende.

 • Het bewijs van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor de praalwagen zelf
 • Een foto van de praalwagen
 • Het bewijs van verzekering van het trekkend voertuig (indien van toepassing)
 • Het keuringsbewijs van het trekkende voertuig (indien van toepassing)
 • Het inschrijvingsbewijs van het trekkende voertuig (indien van toepassing)

Contact

UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be