Menu

Overlijden en grafconcessie

De aangifte van een overlijden dient te gebeuren in de gemeente waar de persoon overleden is. Daar worden de overlijdensakte en andere documenten zoals toelating tot vervoer e.d. opgemaakt en afgeleverd.

De aanvraag voor een grafconcessie gebeurt via de dienst burgerzaken. Je kan kiezen voor een begraafplaats of een nis.
 
Sinds 1 mei 2015 is er een nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van toepassing. Klik hier voor het huishoudelijk reglement 
 
De retributie op de begravingen, bijzettingen in een columbarium en begravingen in het urnenveld werden naar aanleiding hiervan aangepast.
 
Artikel 1:
De retributies voor concessies voor een tijdperk van  30 jaar worden als volgt vastgesteld:
a) voor begravingen in volle grond: 400 EUR voor de eerste begraving
b) voor ingebruikname van een columbariumnis: 200 EUR voor de eerste bijzetting
c) voor begravingen van asurnen in een urnengraf: 200 EUR voor de eerste begraving
 
Artikel 2:
De retributies voor het hernieuwen van concessies, slechts éénmalig mogelijk, voor een termijn van 20 jaar, worden als volgt vastgesteld:
a) voor begravingen in volle grond: 265 EUR
b) voor ingebruikname van een columbariumnis: 130 EUR
c) voor begravingen van asurnen in een urnengraf: 130 EUR
 
Artikel 3:
De bijbegraving van een stoffelijk overschot wordt beschouwd als een eerste concessie en wordt aldus proportioneel berekend aan de hand van de vastgelegde bedragen onder artikel 1.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be