Menu

internationale aktes

Een geboorte, een huwelijk (indien één van beide partners Belg is) of een overlijden dat in het buitenland gebeurde kan op verzoek overgeschreven worden in de gemeente waar men woonachtig is. Van geboorte, huwelijk en overlijden bestaan ook wettelijk voorgeschreven modellen van internationale aktes die in het buitenland bruikbaar kunnen zijn.

Wie meer vragen heeft hieromtrent, kan terecht bij de dienst burgerzaken.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be