Menu

Kiosk: Lummen

Locatie

Deze kiosk bevindt zich op het Gemeenteplein, in het centrum van Lummen.

Geschiedenis

Dit ‘muzikale’ gebouw werd ingehuldigd op de kermisdag van 14 augustus 1887. Ze werd betaald door de toenmalige bewoners van kasteel Het Hamel en draagt bijgevolg de initialen H.W. (Henri van Willigen) en M.G. (Marie Glavany) van haar schenkers.
De eerste dakbedekking in stro ging in de jaren 1930 in vlammen op tijdens het vuurwerk dat jaarlijks werd afgestoken op het Gemeenteplein tijdens de kermis in augustus. Daarna werd het dak met leien bedekt. Onder de oude trap bevond zich een luik, waardoor men in de ruimte onder de kiosk kon komen. Dit luik is nu verdwenen. Bij een kleine restauratie in 1985 werd onder meer de trap verplaatst naar de kant van het gemeentehuis. Een grondige restauratie volgde in 2009. Tijdens de Erfgoeddag van zondag 25 april 2010 werd de volledig gerenoveerde kiosk plechtig heropend.

Knoteiken

De palen die het dak van de kiosk dragen, zijn de stammen van knoteiken (‘sunken’ in het dialect). Dat het wel degelijk om eikenhout gaat, is bevestigd door dendrochronoloog Kristof Haneca, bij een bezoek aan Lummen op 4 maart 2009. Deze knoteiken zijn geoogst toen we hier nog hakhoutbeheer kenden en voor ze hol geworden waren.
De palen van onze kiosk verschillen in vorm van de stammen van de knoteiken die nu nog in Lummen en elders te zien zijn. Langs de stammen komen namelijk opvallend veel en duidelijk uitstekende ‘knobbels’ voor, groeikoppen, met veel wondweefsel. In Lummen is er een naam voor dit verschijnsel: wieren. De zijtakken op de wieren zijn niet meer doorgegroeid, en de wieren zijn in de inmiddels zuilvormige knoteiken gegroeid. Vandaag vindt men die vorm niet meer terug.
De kiosk van Lummen is voor zover bekend het laatste voorbeeld in de Limburgse Kempen van een constructie waarin het gebruik van knoteikenstammen is te zien.

Contact

UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be