Menu

Natuurgebied Lummensbroek

Natuurgebied

Kleen Meulen startbord Lummen wandelenDe drie vijvers aan de Kleen Meulen werden pas aangelegd rond 1970. De kadastrale benaming Schutbemden verwijst wellicht naar het oude gebruik om het water te schutten. De Mangelbeek werd afgedamd om de bemden of weiden te bevloeien en de grasopbrengst te verhogen. Eerst dienden de vijvers voor de kweek van karpers. Nadat ze enkele jaren in gebruik waren als gemeentelijke visvijvers werden ze vijftien jaar lang verwaarloosd. Uiteindelijk kreeg Natuurpunt het 7 ha grote vijvergebied in bezit en erkende het Vlaamse gewest het als natuurreservaat.

Door de slechte toestand van de dijken stonden de vijvers lange tijd droog en groeiden ze vol wilgen. Met het bijzonder leefmilieuproject ‘Welkom roerdomp’, ondersteund door de provincie Limburg, de gemeente Lummen, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de toenmalige Werkgroep Ecologie Lummen, begon het herstel in 2005. Eerst werden de bomen verwijderd van de dijken. De sliblaag uit de vijvers diende voor versteviging van de dijken. Leerlingen van de lagere scholen plantten een groenscherm op de dijk van de Mangelbeek. Ondertussen zijn de vijvers opnieuw gevuld met water en de plantengroei en het dierenleven zijn in volle ontwikkeling. Meerkoet, kuifeend, wilde eend, kievit, kleine karekiet, blauwborst, rietzanger, rietgors en dodaars broeden hier al. Tijdens de vogeltrek waren er waarnemingen van waterral, bosruiter, zwarte ruiter, witgatje, tureluur enz. In de zomer kan je geregeld de boomvalk waarnemen als hij boven het water op libellen jaagt. En met wat geluk kan je de ijsvogel zien vissen. Hopelijk kunnen de vijvers, na de roerdomp, ook nog de watersnip en het woudaapje aantrekken.

vogelkijkhut vijvergebiedOm bezoekers van dit landschap te laten genieten, is het gebied gedeeltelijk toegankelijk gemaakt via een bewegwijzerde wandeling van 3 km. Deze voert ondermeer langs de vogelkijkhut. Van daar uit heb je een adembenemend zicht op de vijvers. Wil je het gebied te voet verkennen? Klik dan hier.


Locatie

Het Lummensbroek is afgescheiden van het Schulensbroek door de spoorlijn Diest-Hasselt. Je kan met de wagen tot aan de Kleen Meulen rijden, om van daar uit te voet verder te trekken.

Contact

UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be