bestrijding dieren en planten

De dienst leefmilieu doet erg haar best om bepaalde plagen op het grondgebied van de gemeente uit te roeien. Vooral de opmars van sommige distelsoorten in bepaalde gebieden verdienen veel aandacht. Ook de bestrijding van ratten wordt door de gemeente aangepakt. Je kan terecht op de dienst leefmilieu voor meer informatie hierover.

Bestrijding van distels
Bepaalde distelsoorten, knolcyperus, …moeten bij wet worden vernietigd. Als je in jouw buurt een plaag vaststelt van deze beplanting, dan kan je dit melden bij de milieudienst. Wij verzoeken dan de eigenaar om deze planten te verwijderen.

Ratten
Om ratten te bestrijden, kan je gratis een beroep doen op de gemeentelijke rattenvanger. De rattenvanger komt ter plaatse om het gepaste bestrijdingsmiddel aan te brengen. Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be