Menu

Andere financiële steun

In een aantal situaties kan het OCMW aanvullende financiële steun goedkeuren. Het betreft vormen van steunverlening die niet wettelijk afdwingbaar zijn en waarbij iedere aanvraag individueel behandeld wordt. Ook gelden voor iedere vorm van steun specifieke regels.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt steeds de beslissing over het al dan niet toekennen van de tussenkomsten, op voorstel van de sociale dienst. Het betreft hier aanvragen voor onder andere:

- tussenkomsten in huishuur en huurwaarborg
- tussenkomst in hospitalisatie
- tussenkomst onthaaltehuizen
- voorschotten op pensioenen, kinderbijslag , vervangingsinkomsten
- bijdrage achterstallige betalingen
- verwarmingstoelage/ stookoliepremie
- socio-culturele en sportieve toelage
- tussenkomst in medicatiekosten
- tussenkomst in begrafeniskosten
- ….

Voor verdere info over de diverse vormen van financiële steun en de modaliteiten daaromtrent kan je steeds terecht bij het team van de sociale dienst.

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak