Andere documenten inkijken of opvragen

loepHet kan ook gebeuren dat je een ander document van het OCMW wilt inkijken (bijvoorbeeld een beslissing van de OCMW-Raad); in principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar (enkele belangrijke documenten vind je trouwens al terug op deze website). Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen

Natuurlijk zijn er een aantal uitzonderingen op dit principe, er moet uiteraard steeds worden vermeden dat door de openbaarmaking van een document de belangen van andere burgers of organisaties geschaad worden. Geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde, … kunnen een reden vormen om aan een aanvraag tot openbaring niet / slechts gedeeltelijk tegemoet te komen. Ook als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, kan je aanvraag afgewezen worden.

Een aanvraag om een document in te kijken of er een kopie van te krijgen kadert in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Je moet je aanvraag steeds schriftelijk indienen. Dat mag per brief, per fax, per e-mail, of door persoonlijk een briefje te overhandigen. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat je precies wilt: om welke documenten gaat het juist, in welke vorm, …. Ook je naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken. Het is de OCMW-Secretaris, die (op advies van de communicatieambtenaar) uiteindelijk beslist over de aanvragen openbaarheid van bestuur; je richt je aanvraag dan ook best aan onderstaande coördinaten.

Contact

Nadine Dethier, OCMW-secretaris
Tim Clerx, communicatieambtenaar

Secretariaat OCMW
Administratief centrum
3560 Lummen
Tel: 013 390 425
Fax: 013 390 592
secretariaatocmw@lummen.be