Menu

adviesorganen BKO

kinderopvangDe buitenschoolse kinderopvang ‘t Sjamajeeke wordt geadviseerd vanuit twee adviesorganen. Zij geven hun mening over diverse aspecten van de buitenschoolse opvang. De bestuurscommissie BKO is een intern adviesorgaan, terwijl het lokaal overleg kinderopvang een breder orgaan is dat alle initiatieven voor kinderopvang verzamelt en op die manier een meer algemene aanpak heeft.

Bestuurscommissie BKO

De bestuurscommissie buitenschoolse kinderopvang is een adviesorgaan. Dit adviesorgaan bestaat uit minimum 14 en maximum 20 stemgerechtigde leden. De helft van de stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van de inrichtend overheid en de andere helft bestaat uit enerzijds afgevaardigden van de Lummense scholen en gebruikers van de buitenschoolse opvang. De bestuurscommissie kan, buiten de stemgerechtigde leden, tevens een aantal leden coöpteren. De schepen bevoegd voor de buitenschoolse opvang, de coördinator en de gecoöpteerde leden hebben geen stemrecht.

De bestuurscommissie levert adviezen over de geplande investeringen in de gemeentelijke infrastructuur voor de buitenschoolse opvang. Tevens leveren zij een aanzienlijke bijdrage in het opstellen en uitwerken van buitenschoolse activiteiten. Tot slot hebben zij inspraak in het huishoudelijk reglement en diverse beleidsbeslissingen betreffende de buitenschoolse opvang.

Klik hier voor een gedetailleerde ledenlijst.

Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een overkoepelend orgaan van alle initiatieven van kinderopvang in Lummen. Het is samengesteld uit afgevaardigden van oudercomités, schooldirecties, kinderopvangvoorzieningen, gemeentelijke jeugddienst, gemeentelijke sportdienst, gezinsraad, OCMW, Kind en Gezin en andere belanghebbende maatschappelijke groepen.
Het lokaal overleg werkt mee aan de ontwikkeling van een lokaal sociaal beleidsplan, aan de uitvoering van het beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturing hiervan én aan de uitbouw van opvangvoorzieningen op maat van en binnen de gemeente.

Download hier een folder over het Lokaal Overleg Kinderopvang. Klik hier verder naar een gedetailleerde ledenlijst.

Contact
Buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke (Administratie)
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel.: 013 390 500
buitenschoolse.opvang@lummen.be